თარიღი: 3-11 სექტემბერი, 2018
ადგილი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი

საზაფხულო სკოლას საფუძველი 2017 წლის ივლისში ჩაეყარა(https://goo.gl/ffWrNY).პირველი წარმატებული სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ, მოხარულები ვართ მოგიწვიოთ ლინგვისტიკის საზაფხულო სკოლის ინტენსიურ პროგრამაზე. პროგრამა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატური საფეხურის სტუდენტებისათვის. ყოველდღიური მეცადინეობები ლინგვისტიკის ძირითადი დიციპლინებისა და ენის ათვისების თემებს დაეთმობა (3-8 სექტემბერი), სკოლა მსმენელთა მოხსენებებით დასრულედება (10-11 სექტემბერი).

კურსები:

კურსების შინაარსისა და მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ მიმართეთ პროფესორ ლეა ნეშსა (lea.nash@univ-paris8.fr) და მარია პოლინსკის (polinsky@umd.edu)
ადმინისტრაციული საკითხების შესახებ მიმართეთ: g.school@iliauni.edu.ge.

საზაფხულო სკოლაში დასარეგისტრირებლად გთხოვთ შეავსეთ ფორმა..

Summer School Schedule